Nowa regulacja prawna dotycząca obrotu gruntami rolnymi

10 listopada 2015


Prawnik kancelarii Jakub Kozak w audycji Polskiego Radia, przedstawił najważniejsze zmiany w przepisach i wynikające z nich ograniczenia przy nabywaniu nieruchomości rolnych.

Link do audycji tutaj