Obowiązki sprzedawcy i usługodawcy internetowego

Autor: Joanna Basińska Kategoria: Handel elektroniczny Data publikacji: 01.10.2010 Miejsce publikacji: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podmiot, zdecydowany na dokonywanie sprzedaży przez Internet w sposób regularny, może zostać potraktowany jako przedsiębiorca niezależnie od tego, czy formalnie zarejestrował swoją działalność gospodarczą. O prowadzeniu działalności gospodarczej możemy mówić wówczas, gdy przedsiębiorca: czerpanie z niej zyski finansowe, gdy jest, zorganizowana oraz ma miejsce ciągłość działania.

Zgodnie z przepisami, dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego nie jest warunkiem koniecznym do zakwalifikowania danego podmiotu jako przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest bowiem niczym innym jak uczestniczeniem w obrocie gospodarczym w taki sposób by fakt, iż ma się do czynienia z samodzielnym podmiotem zarobkowo zajmującym się realizowaniem świadczeń na rzecz innych, nie budził wątpliwości.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz