Odstąpienie od umowy przy sprzedaży przez Internet

Autor: Joanna Basińska Kategoria: Handel elektroniczny Data publikacji: 09.09.2010 Miejsce publikacji: Portal e-biznes.pl

Korzystanie z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy jest stosunkowo łatwe w przypadku tzw. umów zawieranych na odległość (np. za pośrednictwem Internetu) lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.

Mowa o nich w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://e-biznes.pl/2010/09/odstapienie-od-umowy-przy-sprzedazy-przez-internet/