dr Jarosław Maćkowiak

Of Counsel

Radca prawny, doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się szeroko rozumianym prawem gospodarczo – administracyjnym oraz administracyjnym, jak również prawem nieruchomości i procesami inwestycyjnymi (w tym związanymi z inwestycjami liniowymi).

Posiada także bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prawa komunalnego, m.in. w zakresie doradztwa i reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych.

Reprezentuje też przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniach związanych z wszczętymi względem nich kontrolami, prowadząc w tym zakresie kompleksową obsługę prawną.

W przeszłości – wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedzialny m.in. za kwestie pomocy publicznej, nadzoru nad rynkiem, bezpieczeństwa produktów i monitorowania jakości paliw oraz praktykami ograniczającymi konkurencje w sektorze energetycznym), Sekretarz jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się m.in. problematyką zamówień publicznych oraz kontroli), a także  wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli (m.in. na stanowisku wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej, doradcy prawnego).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i wdrażania aktów prawnych.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, a także prawa komunalnego oraz kontroli.