Ogólnopolska Konferencja Naukowa Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego

26 października 2018


W dniu wczorajszym na Uniwersytecie Wrocławskim, mecenas Włodzimierz Głowacki wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej w ramach inicjatywy Naukowej Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego  pt. “Prawne zabezpieczenia wierzytelności i umowy pośrednictwa”.

Konferencja była poświęcona problematyce regulacji części ogólnej prawa zabezpieczeń wierzytelności, prezentowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Gołaczyńskiego oraz umów o pośrednictwo – umowy agencyjnej i umowy dystrybucyjnej.

Wzięliśmy udział w dyskusji o potrzebie i kierunku unormowania tzw. elementów wspólnych prawa zabezpieczających; takich jak akcesoryjność  czy mechanizmy zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia ale również kwestie rozciągnięcia zasady jawności (ujawniania zabezpieczeń) w odniesieniu do innych aniżeli zastaw rejestrowy czy hipoteka instrumentów zabezpieczających, w tym również o celowości ujawniania zabezpieczeń typu osobistego, czy wreszcie kwestie uregulowania problematyki nadzabezpieczeń.

Co szczególnie interesujące wiele uwagi poświecono kwestii włączenia do kodeksowego zespołu praw zabezpieczających instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak dotychczas wyłącznie wzmiankowanej w nielicznych krajowych regulacjach prawnych.