Optymalizacja wynagrodzeń członków zarządu

18 marca 2016


Pracownicy Kancelarii przeprowadzili optymalizację kosztów wynagrodzeń członków zarządu (operator telefonii komórkowej) obejmujący analizę kosztów oraz obciążeń podatkowo – składkowych a także dostosowanie projektu do potrzeb zarządczych.