Paulina Ciesielska

Konsultant podatkowy

Specjalizuje się w prawie podatkowym i bilansowym.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego dotyczących przejęć, przekształceń, podziałów podmiotów gospodarczych. Współpracuje także z podmiotami w ramach bieżącego wsparcia w zakresie prawa podatkowego a także prowadzenia ksiąg podatkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach doradczych oraz na stanowisku głównej księgowej.

W 2005 r. ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale zarządzania o specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Absolwentka Studium Doradców Podatkowych oraz studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Podatków. Łączy wiedzę zarówno z obszaru księgowego jak i podatkowego.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Posługuje się językiem angielskim.