Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.WGLEX.PL

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego www.wglex.pl, które przekazały swoje dane osobowe spółce Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp. k. („Użytkowników”), jest spółka Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu (ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań) – zwana dalej „Spółką”.

2. Dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego www.wglex.pl („Serwis”) są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Spółkę w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w celu świadczenia usług przez Spółkę, w tym realizacji umowy z Użytkownikiem.

5. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

6. Z zastrzeżeniem szczególnych regulacji odnoszących się do przedmiotu działalności Spółki, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

8. W Serwisie stosuje się pliki „cookies” w celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz w celach statystycznych. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać treści dostępne w Serwisie do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Użytkownik Serwisu ma możliwość wyrażenia zgody na stosowanie „cookies” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej (w szczególności umożliwienie lub zablokowanie stosowania plików „cookies”). Spółka informuje, że uniemożliwienie lub ograniczenie przez użytkownika Serwisu stosowania plików „cookies”, w tym poprzez wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na stosowanie plików „cookies”, może częściowo uniemożliwić korzystanie z Serwisu.