Pomoc w polubownym zakończeniu sporu korporacyjnego

27 sierpnia 2013


Mec. Włodzimierz Głowacki oraz mec. Jędrzej Jakubowicz doradzali w procesie zakończenia sporu korporacyjnego z mniejszościowym akcjonariuszem oraz procesie polubownego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych spółki akcyjnej, wartość transakcji wyniosła blisko 50 mln zł.