Porozumienie kończące współpracę w zakresie IT

14 kwietnia 2014


Zespół Kancelarii doradzał dużej ogólnopolskiej spółce kapitałowej w trakcie negocjacji związanych z zakończeniem wykonywania umowy IT. W efekcie prowadzonych rozmów prawnicy Kancelarii doprowadzili do zawarcia porozumienia regulującego zakończenie wykonywania umowy IT i określającego obowiązki stron związane z zakończeniem współpracy.