Postępowanie przed Prezesem UKE w sprawie o udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej

12 lutego 2014


Prawnicy Kancelarii reprezentują właściciela licznych nieruchomości w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej wszczętym z wniosku operatora telekomunikacyjnego w sprawie o wydanie decyzji dotyczącej dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji.