Odpowiedzialność dyscyplinarna klubów sportowych-wybrane zagadnienia na przykładzie regulacji dyscyplinarnych PZPN

Autor: Włodzimierz Głowacki Kategoria: Prawo cywilne Data publikacji: 10.04.2014 Miejsce publikacji: Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych

Nawet pobieżna lektura regulacji dyscyplinarnych różnych związków sportowych prowadzi do wniosku, iż obejmują one swoim zakresem bardzo zróżnicowane instytucje o niejednorodnym charakterze jurydycznym. W literaturze przedmiotu toczy się dyskusja o tym, na jakim modelu odpowiedzialność dyscyplinarna win­na być oparta. Czy wzorców należy poszukiwać w regulacjach typu karnopraw­nego, czy raczej w instytucjach cywilnoprawnych, czy może wreszcie posiłkować się rozwiązaniami z obszaru prawa administracyjnego?

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz