Prawnicy Kancelarii uczestnikami przygotowania i przeprowadzenia transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

11 grudnia 2014


Na zlecenie jednego z Klientów prawnicy Kancelarii uczestniczyli w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zajmującej się wdrażaniem rozwiązań informatycznych klasy ERP i CRM, służących do zarządzania prowadzonym przedsiębiorstwem.