Prawnik naszej kancelarii prelegentem na konferencji polskie i amerykańskie prawo prywatne.

14 grudnia 2016


Prawnik naszej kancelarii Wawrzyniec Żbikowski wziął udział w konferencji polskie i amerykańskie prawo prywatne: ujęcie komparatystyczne organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego “The American Law Society” wraz z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, gdzie wygłosił referat pt.: Limited liability company a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – próba porównania.

https://www.facebook.com/events/1071605406295752/