Prelekcja dla studentów prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

9 grudnia 2014


Mec. Anna Adamek, działając pro publico bono, wystąpiła w ramach XVIII Dni Edukacji Prawniczej z prelekcją nt. zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Projekt „Dni Edukacji Prawniczej” organizowany jest co roku przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, skierowany jest do studentów prawa i ma na celu m.in. zaprezentowanie młodym prawnikom możliwych ścieżek kariery zawodowej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

http://poznan.elsa.org.pl/?p=546