Propozycja zawarcia umowy musi być stanowcza

Autor: Agnieszka Antoniak Kategoria: Postępowanie cywilne Data publikacji: 16.12.2010 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Umowę uznaje się za zawartą, gdy dwie lub więcej stron złoży zgodne oświadczenia woli, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Najbardziej powszechnymi trybami zawierania kontraktów są: oferta, negocjacje, aukcja i przetarg. Oferta to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcie umowy, określające istotne postanowienia tej umowy.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz