Przedsiębiorca wprowadza w błąd, gdy używa nazwy firmy konkurenta

Autor: Marta Stryszyk Kategoria: Handel elektroniczny Data publikacji: 13.11.2012 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa trwa nawet po jego zlikwidowaniu. Nie sposób jednak wyznaczyć jednoznacznej granicy czasowej jej obowiązywania.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz