Przedsiębiorcy mogą się umówić, dokąd trafi ewentualny spór

Autor: Jędrzej Dokurno Kategoria: Postępowanie cywilne Data publikacji: 12.11.2010 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest co do zasady sąd, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba pozwanego. Przedsiębiorcy mają jednak swobodę umówienia się co do właściwości miejscowej sądu powszechnego, jak również co do przekazania rozpoznania sprawy przez sąd polubowny.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz