Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na liście czasopism punktowanych

2 lutego 2016


Czasopismo naukowe Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współzałożone przez naszego pracownika – aplikanta radcowskiego Sławomira Marciniaka trafiło na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z notą 6 punktów. Obecnie Sławomir Marciniak współuczestniczy w kierowaniu pracami redakcyjnymi nad kolejnymi numerami czasopisma pełniąc funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju czasopisma.