Przepisy zakładowe korzystniejsze dla zwalnianych

Autor: Marta Milej Kategoria: Prawo pracy Data publikacji: 24.03.2011 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita (Prawo i Praktyka)

Okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy nauki nie wlicza się do stażu, od którego zależy nabycie prawa i wysokość odprawy pieniężnej przy redukcjach grupowych. Ale regulamin wynagradzania może gwarantować takie przywileje.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz