Przy częściowym etacie wolnego jest mniej”

Autor: Agnieszka Antoniak Kategoria: Prawo pracy Data publikacji: 17.08.2010 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 k.p.).

Prawo do urlopu przysługuje w takiej sytuacji z dołu – po przepracowaniu każdego miesiąca. Od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego pracownik nabędzie już urlop z góry, w pełnym wymiarze, który wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz