Przygotowanie analizy skutków podatkowych zw. z przelaniem wierzytelności w ramach likwidacji spółki

17 stycznia 2017


Prawnicy kancelarii przygotowali analizę prawną skutków podatkowych związanych z wniesieniem wierzytelności pożyczkowej aportem do spółki osobowej, a następnie jej przelaniem na dłużnika w ramach rozwiązania spółki.

Obszarami, które podlegały analizie była ustawa PIT, VAT, a także przepisy odnoszące się do klauzuli obejścia prawa podatkowego.