Anna Adamek

Radca prawny

Doradza w zakresie prawnych aspektów transakcji kapitałowych, specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Zajmuje się sprawami korporacyjnymi, w tym procesami zmian kapitału zakładowego, przekształceń i połączeń oraz reorganizacji grup kapitałowych. Posiada także doświadczenie w zakresie przygotowywania części prawnych właściwych dokumentów informacyjnych niezbędnych przy wprowadzaniu akcji na publiczny rynek kapitałowy.

Specjalizuje się również w zakresie prawa nowych technologii. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów z branży IT oraz e-commerce. Opracowuje i zapewnia wsparcie prawne w negocjacjach umów w przedmiocie zakupu i wdrożenia produktów i systemów informatycznych oraz usług informatycznych utrzymaniowych i rozwojowych.  Doradza na etapie tworzenia serwisów internetowych oraz przy wprowadzaniu istotnych zmian w ich funkcjonowaniu. Opracowuje dokumentację prawną wymaganą dla świadczenia usług drogą elektroniczną, a także opinie i analizy w przedmiocie prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie, w tym z uwzględnieniem przepisów konsumenckich.

W 2012 r. zdała egzamin sprawdzający wiedzę niezbędną do realizacji zadań autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect przeprowadzany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców działających w branży e-commerce w przedmiocie prawnych uwarunkowań handlu elektronicznego.
Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.