dr Adrian Sypnicki

Radca prawny

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, a także postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. W czerwcu 2018 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Zasada proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym”, której promotorem był dr hab. Jan Izdebski.

Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.

Posługuje się językiem angielskim.