Marcin Berlak

Radca prawny

Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony baz danych oraz prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów tworzenia, funkcjonowania i obrotu produktami informatycznymi. Zajmował się między innymi doradztwem w sprawach związanych z ochroną praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających, w szczególności w Internecie, oraz doradztwem w sprawach związanych z naruszeniem praw poprzez wykorzystanie domen internetowych. Uczestniczył między innymi w realizacji przedsięwzięć związanych ze stosowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych przez operatorów sieci kablowych oraz przedsiębiorców działających w branży e-commerce i w branży paliwowej. Doradza przedsiębiorcom w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony praw własności intelektualnej, bezpieczeństwa baz danych oraz transferu praw do korzystania z baz danych.

Autor publikacji poświęconych ochronie danych osobowych oraz prawu własności intelektualnej.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.