Rita Świętek

Radca prawny

Specjalizuje się w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza przedsiębiorcom w uzyskaniu decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji, w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i prawa wodnego. Opracowuje opinie i analizy w przedmiocie problematyki prawa gospodarowania odpadami.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Podatków i Skarbowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.