Restrukturyzacja zadłużenia spółki z o.o. z tytułu emisji obligacji

3 listopada 2016


Kancelaria opracowała projekt restrukturyzacji zadłużenia w związku emisją obligacji przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawnicy kancelarii opracowali kilka wariantów restrukturyzacji z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych każdego z nich, a także ryzyk na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.