Sąd zasądził, powiat musi zapłacić, a dyscypliny finansów publicznych nie można naruszyć

Autor: Zespół Kancelarii Kategoria: Publikacje Data publikacji: 18.11.2015 Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Przeciwko powiatowi ABC zapadł prawomocny wyrok zobowiązujący Powiat ma do zapłaty 100.000,00 złotych z odsetkami i kosztami postępowania. Jak dowiedzieli się pracownicy starostwa powiatowego, wyrokowi nadana została klauzula wykonalności, stał się on zatem tytułem wykonawczym, na podstawie którego przeciwnik procesowy mógł wyegzekwować od powiatu zasądzoną kwotę. Starosta powziął w związku z powyższym wątpliwość, czy konieczne jest dobrowolne dokonanie zapłaty zasądzonej kwoty, czy też należy wstrzymać się z płatnością do czasu dokonania zajęcia przez komornika sądowego. Pojawiła się również kwestia zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnej sumy.

Aby zapoznać się z treścią artykułu kliknij tutaj