Blog - spory

Sejm uchwalił zmiany w sprawie odwróconego VAT na telefony i tablety

DATA PUBLIKACJI: 23.03.2015

20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o  podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ze zmiany tej wynika, iż procedurą odwróconego VAT-u zostaną także objęte telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety i notebooki oraz konsole do gier wideo.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a)  dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, b)  nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, c)  dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Odwrócony VAT jest więc procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Rozwiązanie takie ma za zadanie uszczelnić system podatku VAT oraz przeciwdziałać nadużyciom.

Zgodnie z rządowym projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, który wpłynął do Sejmu w styczniu 2015 r. odwróconym VAT-em mają także zostać objęte telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety i notebooki oraz konsole do gier wideo. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu, zmiany maja na celu pełniejszą realizację zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT. Zdaniem rządu, zmiany spowodują „ograniczenie oszustw i nadużyć w podatku od towarów i usług, w szczególności wyłudzeń podatku oraz unikania opodatkowania, w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są towary uznane za szczególnie podatne na te oszustwa”.

Sejm przekazał ustawę do prac w Senacie. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2015 r.

Polecane artykuły :