Seminarium “Jak skutecznie zapobiegać i rozwiązywać konflikty w otoczeniu firmy”.

5 marca 2015


Mecenas Joanna Basińska była dyskutantem seminarium pt.: „Jak skutecznie zapobiegać i rozwiązywać konflikty w otoczeniu firmy?”podczas Konferencji Pracodawców RP w Poznaniu.  W czasie panelu podejmowano dyskursy dotyczące m.in. pomocy dla pracowników w zakresie prawa pracy, sposobów łagodzenia konfliktów na linii przedsiębiorca-pracownik,  czy możliwości skorzystania z usług Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP.