Dane osobowe

Zapewniamy doradztwo prawne w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz ochrony praw do baz danych. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • audyt i doradztwo w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorców,
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych (w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym),
  • opracowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • doradztwo na etapie wdrożenia procedur przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • wsparcie przy podejmowaniu działań prawnych związanych z naruszeniami zasad ochrony danych osobowych.