Fuzje i przejęcia

Oferujemy obsługę prawną transakcji w przedmiocie nabywania udziałów lub akcji, w tym również akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wspieramy Klientów przy nabywaniu przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części jak i poszczególnych aktywów, w tym nieruchomości.

Zapewniamy pomoc prawną na wszystkich etapach realizacji transakcji, tj.:

  • doradzamy przy wyborze modelu transakcji optymalnego podatkowo i organizacyjnie,
  • prowadzamy badanie stanu prawnego przedmiotu transakcji (due diligence),
  • opracowujemy pełną dokumentację transakcyjną, w tym projekty umów, listów intencyjnych oraz aktów korporacyjnych,
  • reprezentujemy Klienta w negocjacjach,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami, których zgody lub zezwolenia wymagane są do przeprowadzenia transakcji, w szczególności występujemy przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • zapewniamy wsparcie prawne przy realizacji zakładanych celów transakcji, takich jak restrukturyzacja podmiotów czy wprowadzenie inwestora.

Nasze kompetencje obejmują także przeprowadzanie procesów łączenia i podziału zarówno w odniesieniu do spółek prywatnych jak i spółek publicznych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z regulacji rynku kapitałowego.