Nowe technologie, Internet

Doradzamy w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności z wykorzystaniem nowych technologii, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu. W ramach tej obsługi zapewniamy między innymi:

 • opracowywanie umów w przedmiocie tworzenia i przenoszenia praw do produktów informatycznych, zapewniających prawa do tworzonych oprogramowania i innych utworów,
 • obsługę transakcji, których przedmiotem jest rozporządzenie serwisami internetowymi (zbycie, dzierżawa) oraz nabycie (zmiana abonenta) bądź korzystanie z domen internetowych,
 • opracowanie umów dotyczących korzystania z oprogramowania i usług informatycznych, w tym hostingu, usług dostępu do sieci i transmisji danych,
 • badanie stanu prawnego oraz obsługa transakcji, których przedmiot stanowią przedsiębiorstwa z branży IT, ich zorganizowane części jak i poszczególne aktywa (np. oprogramowanie lub inne produkty internetowe),
 • doradztwo w kwestii praw i obowiązków abonentów i operatorów usług telekomunikacyjnych, jak również w kwestii wykorzystywania sieci telekomunikacyjnych,
 • wsparcie na etapie odzyskania praw do korzystania z domeny internetowej zarejestrowanej w sposób abuzywny.

Zapewniamy również kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw funkcjonujących w branży e-commerce. W ramach tej obsługi zapewniamy:

 • opiniowanie dopuszczalności prowadzenia danego typu działalności w środowisku Internet w ramach obowiązującego porządku prawnego,
 • opiniowanie dopuszczalności i warunków prowadzenia danego typu działalności w Internecie,
 • opracowanie dokumentacji prawnej związanej z prowadzeniem przedsięwzięć e-commerce; regulaminy serwisu, wzory umów, informacje dodatkowe dotyczące zasad funkcjonowania serwisu, procedury alternatywnego rozwiązywania sporów,
 • audytowanie istniejących serwisów internetowych pod kątem zgodności z prawem prowadzonej działalności oraz kompletności i legalności posiadanej dokumentacji,
 • opracowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej tworzenia i wykorzystywania baz danych oraz eksploatacji i ochrony praw do domen internetowych.

Doradzamy w zakresie wykorzystywania mediów elektronicznych do zawierania umów, rozliczania transakcji, przesyłania informacji, organizacji walnych zgromadzeń spółek kapitałowych jak i załatwiania spraw procesowych.

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności sieci telekomunikacyjne:

 • opracowujemy projekty umów zawieranych w ramach prowadzenia takiej działalności pomiędzy profesjonalnymi uczestnikami rynku, jak również projekty umów i ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz odbiorców końcowych,
 • reprezentujemy przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.