Ochrona marki i firmy

Doradzamy Klientom jak skutecznie nabywać i chronić prawa przedsiębiorców do firmy, do znaków towarowych oraz innych oznaczeń odróżniających przedsiębiorców. W tym zakresie:

  • pomagamy w tworzeniu mechanizmów skutecznej ochrony prawnej oznaczeń przedsiębiorców, w szczególności poprzez wsparcie prawne przy rejestracji znaków towarowych i domen internetowych,
  • opracowujemy opinie na temat bieżącego zakresu przysługującej przedsiębiorcy ochrony i dostępnych środków prawnych zmierzających do jej rozszerzenia,
  • zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w przypadku naruszenia przez osoby trzecie praw przedsiębiorcy do jego firmy i marek (nazw handlowych),
  • występujemy przed właściwymi organizacjami w sprawach o naruszenie praw w wyniku rejestracji domen internetowych, w tym dochodzimy domen blokowanych przez podmioty nieuprawnione,
  • reprezentujemy Klientów w procesach związanych z popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeniem dóbr osobistych i dóbr osoby prawnej.