Private equity/Venture capital

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Doradzamy w kwestiach prawnych związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz z relacjami pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał.

W zakresie inwestycji kapitałowych zajmujemy się obsługą zarówno inwestycji bezpośrednich dokonywanych przez fundusze typu private equity oraz venture capital jak i inwestycji dokonywanych przez fundusze typu fund of funds.

Kompleksowa obsługa w tym zakresie oznacza:

  • badanie stanu prawnego (due dilligence) przedmiotu transakcji,
  • opracowanie koncepcji prawno-podatkowej transakcji,
  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej; umowy inwestycyjnej wraz z zabezpieczeniami, dokumentów korporacyjnych oraz dokumentacji szczególnej,
  • reprezentowanie w negocjacjach,
  • reprezentowanie przed organami oraz instytucjami w zakresie koniecznym do zamknięcia transakcji,
  • poinwestycyjna obsługa prawna obejmująca nadzór nad przestrzeganiem założeń inwestycji oraz egzekwowanie mechanizmów umowy inwestycyjnej.

Wspieramy Klientów także na etapie wyjścia z inwestycji.

Zajmujemy się problematyką funduszy inwestycyjnych oraz formalnym aspektem funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych.