Restrukturyzacja i upadłość

Oferujemy kompleksową obsługę prawną procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym połączonych ze zmianą formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej lub przekształceniami w tym zakresie. W ramach tej obsługi między innymi:

  • doradzamy przy wyborze optymalnej struktury prawnej przedsięwzięcia, zapewniamy pomoc na każdym etapie jego realizacji,
  • prowadzimy badanie prawne (due diligence) przedsiębiorstwa, jak i wchodzących w jego skład poszczególnych aktywów,
  • reprezentujemy Klienta przed właściwymi organami administracji publicznej w celu uzyskania wymaganych zgód i zezwoleń,
  • reprezentujemy Klientów uczestniczących jako wierzyciele w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu naprawczym, w tym doradzamy przy negocjacjach w przedmiocie sposobów restrukturyzacji zobowiązań upadłego,
  • zapewniamy wsparcie prawne przy wykonywaniu planów restrukturyzacyjnych, opracowujemy stosowną dokumentację, na którą składają się w szczególności projekty umów i aktów korporacyjnych.