Rozwiązywanie sporów

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie prowadzenia sporów. Na podstawie dogłębnej analizy sprawy przedstawiamy sytuację prawną Klienta wskazując przysługujące mu uprawnienia oraz możliwe do podjęcia kroki a także w dalszej kolejności:

  • doradzamy i reprezentujemy Klienta na etapie rozmów mających na celu polubowne zakończenie sporu, w tym także prowadzonych w postępowaniu pojednawczym i postępowaniu przed mediatorem,
  • reprezentujemy Klientów w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód pozasądowych, zapewniamy wsparcie prawne na etapie realizacji zawartych przez strony porozumień,
  • zapewniamy świadczone przez profesjonalnych pełnomocników procesowych zastępstwo w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji, także przed Sądem Najwyższym,
  • zapewniamy Klientom wsparcie prawne przy prowadzeniu sporów w postępowaniach arbitrażowych, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi, zarówno powoływanymi ad hoc do konkretnej sprawy, jak i przed stałymi sądami polubownymi; dysponujemy znajomością specyfiki prowadzenia sporów domenowych rozstrzyganych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
  • prowadzimy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne.