Społeczna akceptacja przedsięwzięcia. Wybrane zagadnienia

Autor: dr Adrian Sypnicki Kategoria: Polecane artykuły Data publikacji: 05.2019 Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

W Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego nr 5 ukazał się artykuł autorstwa dr Adrian Sypnickiego pt.: “Społeczna akceptacja przedsięwzięcia. Wybrane zagadnienia”. Artykuł dotyczy braku zgody lokalnej społeczności na realizację inwestycji, dla której niezbędne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji tzw. decyzja środowiskowa.