Sprzedający musi pamiętać o uprawnieniach klientów

Autor: Bartosz Maciejewski Kategoria: Handel elektroniczny Data publikacji: 18.08.2011 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

W razie konieczności wysyłki towaru do kupującego sprzedawca ma obowiązek zapakować go i zapewnić transport odpowiedni dla właściwości towaru, tak aby uniemożliwić jego uszkodzenie.

W wypadku niewykonania albo nienależytego wykonania tych obowiązków klientowi przysługują uprawnienia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego albo ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (ustawa o sprzedaży konsumenckiej).

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz