Szczęśliwy finał przed SN w sprawie o naruszenie dóbr osobistych

27 lutego 2018


Mec. Anna Adamek reprezentowała jednego z największych przedstawicieli lokalnych mediów jako pozwanego w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, we wszystkich instancjach tego postępowania. W przedmiotowej sprawie powód domagał się od pozwanego przeprosin w środkach masowego przekazu oraz zapłaty zadośćuczynienia, zarzucając pozwanemu 13 naruszeń dóbr osobistych. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający powództwo nie zostanie zmieniony ponieważ Sąd Najwyższy postanowił o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej powoda.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *