O SZKOLENIU

Szkolenie organizowane we współpracy z:

Poznań
14.05.2019 r.

Collegium Iuridicum Novum
Al. Niepodległości 53

Warszawa
22.05.2019 r.

Hotel Polonia
Al. Jerozolimskie 45

Dla kogo?
Szkolenie jest dedykowane osobom zarządzającym przedsiębiorstwem, w szczególności członkom zarządu, kierownikom odpowiedzialnym za rozwój firmy, działającym w obszarze tworzenia produktów firmy, promocji, zakupów IT oraz zasobów ludzkich.

 

Dlaczego?
Od wielu lat doradzamy naszym klientom w sprawach związanych z prawami własności intelektualnej oraz prawem konkurencji. Przeprowadziliśmy dużo audytów prawnych. Dzięki tej współpracy z klientami wiemy, w jakim zakresie wiedza naszych klientów przekłada się na praktyczne aspekty funkcjonowania ich przedsiębiorstwa.

Dobra niematerialne, jak sama nazwa wskazuje, nie mają postaci materialnej. Takie produkty jak oprogramowanie, filmy, grafika, innowacyjna technologia czy wyniki badań mają wymierną wartość i są przedmiotem obrotu rynkowego. Istotą takich transakcji jest nie tyle wydanie płyty z programem komputerowym lub filmem czy przekazanie dokumentacji technicznej, co wyposażenie firmy w pakiet uprawnień pozwalających jej na swobodne, na zasadzie wyłączności, korzystanie z tych produktów (nie tylko nośników takich jak płyta czy papier) i rozporządzanie nimi.

O tym jednak, czy faktycznie firma będzie mogła skutecznie domagać się aby osoby trzecie nie wykorzystywały jej dóbr bez jej zgody, przesądza spełnienie warunków przewidzianych w przepisach prawa – prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej czy prawa konkurencji. Mowa tutaj nie tylko o czynnościach formalnych (np. zawarcie umowy) ale także – równie ważnych – działaniach organizacyjnych.

Dlatego posiadanie przez osoby zarządzające podstawowej znajomości mechanizmów prawnych nabywania praw do dóbr niematerialnych ma istotne znaczenie dla budowania wartości całej firmy.

W jaki sposób?
Zagadnienia objęte programem szkolenia omówimy w przystępny dla nie-prawnika sposób i z perspektywy prowadzenia biznesu. Skupimy się na praktycznym zastosowaniu przekazywanej wiedzy. Prezentację uzupełnimy o liczne przykłady i case studies oparte na naszym wieloletnim doświadczeniu.

 

Co można zyskać?
Dzięki szkoleniu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawa umożliwiającą im wprowadzenie w firmie odpowiednich rozwiązań mających na celu:

  • utworzenie know-how i jego ochronę przed konkurencją,
  • skuteczne i bezpieczne nabywanie efektów prac twórczych (oprogramowanie, inne utwory, wyniki badań i eksperymentalnych prac rozwojowych),
  • wypracowanie optymalnego model budowy produktów firmy o charakterze twórczym,
  • wykorzystanie z ulgi podatkowej Intellectual Property Box przy komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych oraz sprzedaży oprogramowania,
  • zachęcenie pracowników do tworzenia projektów racjonalizatorskich (np. poprawy organizacji pracy, ulepszenia procesu produkcyjnego),
  • wykreowanie korzystnych dla firmy relacji z pracownikami i współpracownikami mającymi wkład twórczy w działania firmy.