Ugoda w sprawie sporu dotyczącego warunków wykonania prawa pierwokupu

27 czerwca 2019


Mec. Włodzimierz Głowacki i apl. radc. Izabela Bielarz doprowadzili do polubownego zakończenia sporu dotyczącego warunków dokonania prawa pierwokupu akcji, jaki przysługiwał jednostce Skarbu Państwa. W ramach zawartej ugody Klient kancelarii uzyskał 100 % ceny wynikającej z pierwotnie zawartej umowy. Ugoda kończy postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia ceny, po której miało zostać wykonane prawo pierwokupu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *