Ulga na nowe technologie w roku 2011

Autor: Łukasz Wojtkowiak Kategoria: Podatki Data publikacji: 23.09.2011 Miejsce publikacji: Gazeta Finansowa

Z ulgi tej, na analogicznych zasadach, mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i osoby fizyczne. Istotą tej ulgi jest prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie „nowych technologii”. Uważa się za niewiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych), która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług.

Co ważne. nie może być ona stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co musi potwierdzać opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz