Uprawnienia stron w toczącym się postępowaniu administracyjnym

Autor: Jędrzej Dokurno Kategoria: Inne Data publikacji: 11.06.2011 Miejsce publikacji: Portal Bankier.pl

Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) wyposaża strony postępowania w konkretne uprawnienia procesowe, umożliwiające wpływanie na korzystną dla nich treść decyzji administracyjnej. Wobec rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa warto w zarysie przedstawić te uprawnienia, by móc w pełni z nich korzystać w toku zmagań z organem administracji publicznej.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Uprawnienia-stron-w-toczacym-sie-postepowaniu-administracyjnym-2353139.html