Warsztaty z zakresu prawa upadłościowego

17 kwietnia 2014


Mec. Jędrzej Jakubowicz oraz Mec. Marta Milej-Krzyształowska przeprowadzili warsztaty pt. „Upadłość przedsiębiorcy budowlanego w kontekście zawartych umów na roboty budowlane”.

Odbiorcami warsztatów byli przede wszystkim radcowie prawni.