dr Jędrzej Jakubowicz

Adwokat

Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym i podatkowym, w szczególności związanym z transakcjami i transformacjami kapitałowymi.

Doradza zarządom, radom nadzorczym oraz udziałowcom, między innymi, w zakresie: spraw będących przedmiotem sporów pomiędzy organami spółek lub udziałowcami.

Zajmuje się także konstruowaniem, negocjowaniem, wykładnią oraz wykonaniem umów (ze szczególnym uwzględnieniem IA, SHA, umów dotyczących inwestycji, w tym inwestycji liniowych).

Reprezentuje Klientów w istotnych dla nich sporach.

Adiunkt  Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, na której prowadzi wykłady z prawa handlowego i cywilnego. Wykładowca również z zakresu przekształceń własnościowych spółek i prawa podatkowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył studia doktoranckie na kierunku prawo na tym Uniwersytecie, a także studia podyplomowe „Podatki i Skarbowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W maju 2015 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek”, której promotorem był Profesor Krystian M. Ziemski.

Publikuje artykuły poświęcone prawu handlowemu i podatkowemu.

Posługuje się językiem angielskim.