Joanna Basińska

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. Zajmuje się między innymi prawnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej on-line z uwzględnieniem aspektów konsumenckich, opiniuje i sporządza umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych, w tym umowy koprodukcji filmowych. Świadczy pomoc prawną w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności związanych z obsługą inwestycji infrastrukturalnych oraz dotyczących ochrony dóbr osobistych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony znaków towarowych.

Zajmuje się także prawem pracy – doradza w sprawach pracowniczych w zakresie indywidualnych stosunków pracy, a także w procesach restrukturyzacji i dezintegracji zespołów pracowniczych, zbiorowego prawa pracy oraz wszelkich innych form zatrudnienia, np. kontraktach menadżerskich.

Autorka publikacji z zakresu e-commerce, prawa autorskiego oraz prawa pracy.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia mediatora w sprawach cywilnych.

Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej wchodzącego w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Posługuje się językiem angielskim.