Włodzimierz Głowacki

Radca prawny, wspólnik zarządzający

Zajmuje się prawem kontraktów gospodarczych, w szczególności w przedmiocie inwestycji kapitałowych oraz infrastrukturalnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prawa spółek, w  zakresie doradztwa i reprezentacji w sporach korporacyjnych oraz w dziedzinie obrotu papierami wartościowymi i innymi tytułami uczestnictwa.

Zajmował się między innymi doradztwem przy projektach private equity i joint venture oraz doradztwem w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego, obsługi procesów dezinwestycyjnych oraz restrukturyzacji w grupach kapitałowych.
Do jego zainteresowań należy również prawo nowych technologii, w tym prawne aspekty e-commerce. Zajmował się między innymi kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności sieci teleinformatyczne oraz projektował kompleksowe rozwiązania prawne dla podmiotów działających w branży IT.

Jest arbitrem domenowym w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan. Od wielu lat sprawuje funkcję Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej hobbistycznie zajmuje się prawem sportowym w obszarze sportu profesjonalnego.
Autor publikacji poświęconych prawu handlowemu, nowym technologiom oraz prawu sportowemu, prelegent licznych seminariów i konferencji branżowych, wykładowca aplikantów radcowskich.

Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej wchodzącego w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.