Elżbieta Winnicka-Biegły rewident

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze audytowej podmiotów gospodarczych, w tym spółek notowanych na GPW, grup kapitałowych, podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w procesach fuzji i przejęć a także emisji papierów wartościowych (IPO & SPO). W swoim portfolio ma także obsługę takich projektów jak: przejęcia, przekształcenia, podziałów podmiotów gospodarczych oraz bieżąca obsługa w zakresie rozwiązań na gruncie Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Doświadczenie w pracy w audycie umożliwia profesjonalne sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budowanie modeli wycen. Wiedza zdobyta w praktyce biznesowej pozwala na ocenę istniejących bądź budowanie funkcji kontrolingowych (kontroling komercyjny i finansowy), monitorowanie KCSami, tworzenie narzędzi budżetowych,  nadzór nad funkcjami korporacyjnymi, współpracę z organami kontrolnymi w zakresie obowiązków sprawozdawczych.

Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość.

Dodatkowo posiada kwalifikacje ACCA oraz jest biegłym rewidentem prowadzącym podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych